Nodarbināto Iedzīvotāju Svārstmigrācija

Vizualizācija pēc CSP datiem "Nodarbināto iedzīvotāju svārstmigrācija..."

No pieejamās datu kopas vizualizēts un interpretēts L3 statistisko vienību līmenis,

kurš ir ekvivalents Latvijas Republikas administratīvajam dalījumam.

Apzīmējumi
SunGIS